โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จ.เชียงราย

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • ฿135,000

  Funding Goal
 • ฿30,035

  Funds Raised
 • Campaign Never Ends

  Campaign End Method
Raised Percent :
22.25%
Minimum amount is ฿ Maximum amount is ฿
฿

Campaign Story

 • ฿135,000

  Funding Goal
 • ฿30,035

  Funds Raised
 • Campaign Never Ends

  Campaign End Method
Raised Percent :
22.25%
Minimum amount is ฿ Maximum amount is ฿
฿

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 90 คนพร้อมด้วยคณาจารย์ 10 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2563 และเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนนำร่องของเชียงรายในโครงการนี้ โดยมีอาจารย์ อภิญญา ถาแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนานักเรียนรวมถึงคณาจารย์ของทั้งโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา  ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กับโครงการโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน (Leader In Me) ด้วยการจับมือกันระหว่างมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน และ แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำกระบวนการพัฒนาเยาวชนระดับโลกจากสถาบันแฟรงคลิน โควีย์ สหรัฐอเมริกา ปลูกฝังเยาวชนให้มี 7 อุปนิสัยสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงของ ดร. สตีเฟน อาร์ โควีย์ ได้แก่ การมีสติ การตั้งเป้า การวางแผน การช่วยเหลือกัน การรับฟังเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมด้วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก

ยิ่งขยายโอกาสให้โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสาได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ
ชือบัญชี : มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
088-0-84601-9

ID Name Email Amount
1278งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown ฿20,000
1277คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ฿10,000
1268Anotai Putrakulanotaip22@hotmail.com฿60
1267ศิริลักษณ์ ไม้ไทยsmaithai@loxinfo.co.th฿15
1266ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษาteerawat_es15@hotmail.com฿15
1249พลอยริน สุขสายออployrin@hotmail.com฿20