ความสุขที่เกิดขึ้น

จากผู้ให้ สู่ผู้รับ

ความสุขจากผู้ให้

เริ่มแล้ว ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ปีการศึกษา 2563

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านริมลาว ปีการศึกษา 2563

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนห้วยห้างป่าสา ปีการศึกษา 2563

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนครึ่งใต้วิทยา ปีการศึกษา 2563