ร่วมบริจาค

โครงการ "ผู้นำในตัวฉัน" โดยมูลนิธี M Seeds

เลือกช่องทางบริจาค

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางอื่น

ATM / Mobile Banking

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี :
มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
088-0-84601-9

พร้อมเพย์ PromptPay

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
0993000436482

เต็มให้เต็ม

หนึ่งช่องทางทีให้คือนําใจไม่รู้จบ

เร็วๆนี้