ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา จ.เชียงราย

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นผู้จัดการโรงเรี

Raised Percent :
23.96%
฿180,000
Funding Goal
฿43,135
Fund Raised
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จ.เชียงราย

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านห้

Raised Percent :
22.25%
฿135,000
Funding Goal
฿30,035
Fund Raised
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านริมลาว

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านริมลาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านริมลาว ตั้งอยู่ที่ ตำบ

Raised Percent :
16.67%
฿180,000
Funding Goal
0
Days to go
฿30,000
Fund Raised
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” จ.ตรัง

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดตรัง ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก ยิ่งขยายโอกา

Raised Percent :
0%
฿180,000
Funding Goal
฿0
Fund Raised
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” จ.เชียงราย

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดตรัง ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก ยิ่งขยายโอกา

Raised Percent :
0%
฿180,000
Funding Goal
฿0
Fund Raised
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จ.เชียงราย

by ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตั้

Raised Percent :
11.13%
฿270,000
Funding Goal
฿30,040
Fund Raised