ข่าวสารและสาระน่ารู้

  • ข่าวสารมูลนิธิ
  • สาระน่ารู้

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช
อ่านต่อ

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืนนำโดย ดร.วุฒิชัย วรสิงห์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะ
อ่านต่อ

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืนนำโดยคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย ประธานกรรมการบริหาร และคณะ เข้าพบ
อ่านต่อ

เตรียมกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย จัดอบรมคณาจารย์ด้วยหลักสูตร7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits
อ่านต่อ