โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” จ.เชียงราย

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • ฿180,000

    Funding Goal
  • ฿0

    Funds Raised
  • Campaign Never Ends

    Campaign End Method
Raised Percent :
0%
Minimum amount is ฿ Maximum amount is ฿
฿

Campaign Story

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดตรัง ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก ยิ่งขยายโอกาสยังไปโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน