มูลนิธิเอ็มซีดส์นำโดยคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย เข้าพบ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืนนำโดยคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย ประธานกรรมการบริหาร และคณะ เข้าพบ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือต่อเนื่องในโครงการโรงเรียนผู้นำในตัวฉันกับทางมูลนิธิสำหรับแผนงานในปีการศึกษา 2564 ณ กระทรวงศึกษาธิการ